Spółka Union Parts CNC Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na kapitał obrotowy, objęte umową POPW.01.05.00-18-0380/20-00

Cele projektu: wsparcie utrzymania działalności gospodarczej Spółki, która na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 odnotowała spadek obrotów co przyczyniło się do wystąpienia trudnej sytuacji Spółki.

Planowane efekty: utrzymanie prowadzenia działalności Spółki przez okres od 01.08.2020 do 31.10.2020 r.

Wartość projektu: 191 255,34 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 191 255,34 zł.

Otrzymane dofinansowanie Spółka przeznaczyła na bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. m.in. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów a także ubezpieczenie działalności.