Jako polski producent jesteśmy dumni mogąc wnieść swój wkład w Siły Zbrojne RP. Części wyprodukowane przez Union Parts CNC są używane w pojazdach wojskowych dla Sił Zbrojnych RP, a także w pojazdach produkowanych na eksport.